< Nazaj na seznam novic

Obvezni zdravstveni prispevek navodila Pantheon

Datum: 06.02.2024

Povezava do spletnih navodil

 

Spremembe pri obračunu plače po ZZVZZ – T (Obvezni zdravstveni prispevek)

 

V Uradnem listu RS, št. 78/2023 z dne 19.7.2023 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) , s  kateri se uvaja novi obvezni zdravstveni prispevek (v nadaljevanju: OZP), ki ga bodo za obdobje od janarja 2024 dalje v pavšalnem znesku 35 EUR za posamezni koledarski mesec  zavezanci obračunavali na obrazcih, na katerih tudi sedaj obračunavajo obvezne prispevke za zdravstveno zavarovanje. Z zakonom je določeno, da se znesek pavšalnega prispevka uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v RS v preteklem letu po podatkih SURS – a in objavi v Uradnem listu RS najkasneje v mesecu februarja. V letu 2024 se prispevek ne bo zvišal, prva uskladitev bo februarja 2025. 

Pravilnikom o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev se za potrbe poročanja novega OZP na REK – O in REK – 1b obrazcu uvajajo dodatna polja.

Na zbirnem delu REK-O obrazca se uvaja polje 202a Obvezni zdravstveni prispevek, na zbirnem delu REK-1b obrazca pa se uvaja polje 402b Obvezni zdravstveni prispevek .

Na analitičnem delu REK obrazca (velja za REK-O in REK-1b) se uvaja polje A072a Obvezni zdravstveni prispevek in polje A028, v katerem izplačevalec dohodka označi, ali je prejemnik dohodka zavarovanec za OZP ali ne. V primeru, da se z REK obrazcem poroča o izplačilu dohodka za več mesecev, izplačevalec dohodka označi tudi mesece, za katere je prejemnik dohodka zavarovanec za OZP (polje A028 Obdobje).

Na analitičnem delu REK obrazca se zaradi spremembe osnove za plačevanje prispevkov za delavce, napotene na delo v tujini (35. člen Zakona o čezmejnem izvajanju storitev) za obdobje od januar 2024 dalje ukinja izpolnjevanje polja A011 Napotitev na delo v tujino (2. odst. 144. čl. ZPIZ-2).

OPOZORILO

Nastavitve za OZP so v PANTHEON – u omogočene z verzijo programa 10.0.36.00, z dne 1.12.2023.

Prenos šifrantov iz spletnega strežnika bo na voljo od verzije 10.0.36.10, s planiranim izidom 12.1.2024. Ročna nastavitev šifrantov je omogočena z verzijo programa 10.0.36.00.